Cennik

Poniżej przedstawiam proponowane ceny (brutto) za sporządzenie operatów szacunkowych dla typowych nieruchomości:

 

lokal mieszkalny Od 800 zł
lokal usługowy Od 1000zł
nieruchomość gruntowa niezabudowana Od 800 zł
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Od 1000 zł
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w budowie) Od 1200 zł
nieruchomość komercyjne i inne ustalenia indywidualne

 

Wycena nieruchomości wykonywana jest w ciągu 3 do 5 dni roboczych od dnia wykonania oględzin nieruchomości oraz uzyskania kompletu dokumentów.
W przypadku nieruchomości komercyjnych oraz innych termin zlecenia ustalany jest indywidualnie.
Podane ceny są cenami brutto.