Oferta

W ramach swojej działalności zajmuje się wyceną:

 • nieruchomości lokalowych;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych;
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, usługowych, handlowych, magazynowych);
 • nieruchomości przemysłowych;
 • nieruchomości rolnych i leśnych;
 • nieruchomości zabytkowych;
 • przedsiębiorstwa;

 

na cele:

 • zabezpieczenia kredytu;
 • ustalenia ceny sprzedaży;
 • podziału majątku;
 • ubezpieczeniowe;
 • naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
 • określenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
 • ustalenia podatku od spadku i darowizny;
 • inne;